Πόση άδεια δικαιούμαι; υπολογισμός – αποδοχές

0
683
Πόση άδεια δικαιούμαι; διευκρινήσεις - υπολογισμός - αποδοχές

Πόση άδεια δικαιούμαι; υπολογισμός – αποδοχές

Πόσο είναι η ετήσια άδεια που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος

Σε αυτό το άρθρο αναγράφεται αναλυτικά η ετήσια άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι ως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η ΓΣΕΕ.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), η Συνομοσπονδία παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χορήγησης της άδειας, για την κατάτμησή της, καθώς επίσης και για τις αποδοχές που μπορεί να λαμβάνει ο δικαιούχος – εργαζόμενος.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους την ετήσια άδεια που δικαιούνται μέσω της on line εφαρμογής στο ΚΕ.Π.Ε.Α

Δείτε εδώ την εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α για τον Υπολογισμό αδείας

Χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας

Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας καθορίζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

Βάσει νόμου το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να πάρουν την άδεια από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Η χορήγηση της άδειας πρέπει να γίνει από τον εργοδότη εντός δύο μηνών από την ημέρα που κατατέθηκε σχετικό αίτημα και η άδεια υποχρεωτικά χορηγείται πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

Χρονικό διάστημα άδειας που δικαιούται κάθε εργαζόμενος

Βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων, ορίζεται το ημερολογιακό έτος. Επιπλέον, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα λήψης αναλογικής άδειας από τον πρώτο μήνα εργασίας.

Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος της πρόσληψης του εργαζομένου, υποχρέωση του εργοδότη είναι να του χορηγήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου αναλογία των ημερών αδείας που δικαιούται, σύμφωνα με τον χρόνο απασχόλησης.

Κάθε εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούται από την έναρξη της εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το ποσοστό της αδείας του.

Η αναλογία αυτή υπολογίζεται βάσει 20 εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται επί πέντε μέρες την εβδομάδα και 24 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται έξι μέρες την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου ημερολογιακό έτος, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη εργασία, δικαιούται άδεια 21 ημερών επί πενθήμερης απασχόλησης και 25 ημερών επί εξαήμερης απασχόλησης.

Για το τρίτο και τα επόμενα εργασιακά έτη ο εργαζόμενος δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους την κανονική ετήσια άδειά του με αποδοχές, δηλαδή 22 ημέρες για πενθήμερη εργασία και 26 ημέρες για εξαήμερη.

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια 25 εργασίμων ημερών, αν απασχολείται 5 ημέρες την εβδομάδα και 30 εργασίμων ημερών, αν απασχολείται 6 μέρες την εβδομάδα.

Μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα αδείας, δηλαδή 26 ημέρες για πενθήμερη εργασία και 31 μέρες για εξαήμερη εργασία.

Κατάτμηση άδειας

Κατάτμηση της άδειας επιτρέπεται σε περισσότερες από δύο περιόδους από τις οποίες η μία πρέπει να είναι τουλάχιστο 10 συνεχών εργασίμων ημερών, επί πενθημέρου απασχόλησης και 12 εργασίμων ημερών, επί εξαημέρου.

Αν ο εργαζόμενος είναι ανήλικος η ελάχιστη διάρκεια της τμηματικής άδειας είναι τουλάχιστον 12 ημερών, εφ’ όσον το ζητήσει ο εργαζόμενος.

Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο από το ΚΕ.Π.Ε.Α.

Η κατάτμηση της άδειας επιτρέπεται σε 3 περιπτώσεις χωρίς την έγκριση της Επιθεώρησης Εργασίας:

Α. Σε δύο περιόδους όταν υπάρχει σοβαρή ή επείγουσα ανάγκη της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη διάρκεια της πρώτης περιόδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών για πενθήμερη εργασία και των 6 ημερών για εξαήμερη, καθώς και 12 ημερών εάν ο εργαζόμενος είναι ανήλικος.

Β. Σε περισσότερες από δύο περιόδους, αν το ζητήσει ο εργαζόμενος. Ο εργοδότης, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καθορίσει το τμήμα των 10 ή 12 ημερών που δικαιούται ο εργαζόμενος σε χρόνο που θα κρίνει ο ίδιος. Για τις υπόλοιπες ημέρες, αν υπάρχει μεταξύ τους διαφωνία, μπορεί να επιληφθεί η Επιθεώρηση Εργασίας.

Γ. Η τρίτη αναφέρεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό, λόγω είδους και αντικειμένου εργασιών, οπότε ο εργοδότης μπορεί να χορηγεί το τμήμα της άδειας των 10 ή 12 εργασίμων ημερών, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.
Η άδεια χορηγείται αυτούσια και πληρώνεται ολόκληρη κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

Αποδοχές αδείας και χρόνος καταβολής

Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα του παρέχονταν από τον εργοδότη σε περίπτωση κανονικής εργασίας.

Οι αποδοχές αυτές εμπεριέχουν όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.

Ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:

Τι είναι: eBanking, i-bank, IBAN, λογαριασμός ταμιευτηρίου

Υποχρέωση του εργοδότη είναι να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Δείτε εδώ την εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α για τον Υπολογισμό αδείας

Η νέα on line εφαρμογή στο ΚΕ.Π.Ε.Α παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να υπολογίζουν μόνοι τους, με απλό και εύκολο τρόπο, την ετήσια άδεια που δικαιούνται.

Δείτε περισσότερα νέα για την εργασία εδώ